Αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής: 2013

γραφικό πληροφοριών ενημερωτικό υλικό

Οι καρβαπενέμες είναι μια σημαντική κατηγορία αντιβιοτικών τελευταίας γραμμής για την αντιμετώπιση των βακτηριακών λοιμώξεων. Η εξάπλωση των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες λοιμώξεων συνιστά απειλή για την υγειονομική περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη καθώς περιορίζει σημαντικά την ικανότητα θεραπείας των λοιμώξεων.

Βασικές πληροφyορίες για τους επαγγελματίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013