Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι λοιμωξιολόγοι στα νοσοκομεία

ενημερωτικό υλικό βασικά μηνύματα υλικό του πακέτου

Καθήκοντα

1.    Στα καθήκοντά σας όσον αφορά τη βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών περιλαμβάνονται [31,56,68,71,83]:
a)    η συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας των αντιβιοτικών ως βασικό μέλος·
b)    η συνεργασία με τον φαρμακοποιό και τον κλινικό μικροβιολόγο του νοσοκομείου για την εφαρμογή του προγράμματος εποπτείας των αντιβιοτικών·
c)    η διαβούλευση με τους συνταγογραφούντες του νοσοκομείου και η διατύπωση παρατηρήσεων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της συνταγογράφησης αντιβιοτικών·
d)    η εκπαίδευση των συνταγογραφούντων του νοσοκομείου σχετικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση κοινών λοιμώξεων και τις αρχές εποπτείας των αντιβιοτικών· 
e)    η εφαρμογή τεκμηριωμένων νοσοκομειακών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα αντιβιοτικά για κοινές λοιμώξεις και για χειρουργική προφύλαξη·
f)    η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα τοπικά πρότυπα μικροβιολογικής διάγνωσης και αντοχής στα αντιβιοτικά και·
g)    η διαχείριση του συνταγολογίου αντιβιοτικών του νοσοκομείου (δηλ. του καταλόγου φαρμάκων που τίθενται στη διάθεση των συνταγογραφούντων).

Τι μπορείτε να κάνετε ή πώς να συνεργαστείτε

2.    Υποστηρίζετε την ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος εποπτείας των αντιβιοτικών στο ίδρυμά σας [69].

3.    Προωθείτε τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση λοιμώξεων και τη χρήση των αντιβιοτικών. Όλοι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να έχουν άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές [56,69].

4.    Ελέγχετε εάν οι συνταγές αντιβιοτικών είναι σύμφωνες με τα πρωτόκολλα αντιβιοτικής θεραπείας βάσει τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών. Εάν αντιληφθείτε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου ή του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης με τις κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρωτόκολλα, ζητήστε να μάθετε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και θέστε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το σφάλμα τους [69] [συμφωνία ειδικών].

5.    Απευθύνετε παρατηρήσεις ή παρέχετε συμβουλές προς τους συνταγογραφούντες σχετικά με τη διαγνωστική αξιολόγηση και τη θεραπεία μολυσματικών νόσων [83].

6.    Φροντίζετε για την τακτική εκπαίδευση των συνταγογραφούντων στα νοσοκομεία σε θέματα ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών και συμμετέχετε σε συσκέψεις σχετικά με την εφαρμογή τεκμηριωμένων νοσοκομειακών κατευθυντήριων γραμμών για τα αντιβιοτικά [31,53].