Εκστρατείες στην Ευρώπη

Έχουν αναληφθεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την ενημέρωση για τους κινδύνους που συνδέονται με τη μη ενδεδειγμένη χρήση των αντιβιοτικών και την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης τους.

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Κροατία

Τσεχική Δημοκρατία

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ισλανδία

Ιρλανδία

Ιταλία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Κάτω Χώρες

Νορβηγία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβακία

Σλοβενία

Ισπανία

Σουηδία