Sociale medier i 2018

Du kan i 2018 deltage i den europæiske antibiotikadag (EAAD) på de sociale medier på forskellige måder.

Antibiotikaresistens — hvor står vi?

Antibiotikaresistens er bakteriers evne til at modstå virkningen af et antibiotikum. Antibiotikaresistens begrænser i alvorlig grad antallet af antibiotika, der kan bruges til at behandle en række sygdomme.

Før man opdagede antibiotika, døde tusindvis af mennesker af bakteriesygdomme, såsom lungebetændelse eller infektioner efter operationer. Siden man begyndte at behandle med antibiotika, er flere og flere bakterier, der oprindelig var modtagelige over for antibiotika, blevet resistente og har udviklet en lang række forskellige måder at forsvare sig på. Da resistensen er stigende, og der i de senere år kun er opdaget og markedsført få nye antibiotika, er antibiotikaresistens nu en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Uden antibiotika risikerer vi at vende tilbage til tiden før antibiotika, hvor organtransplantationer, kemoterapi, intensivbehandling og en række andre medicinske procedurer ikke længere er mulige. Bakteriesygdomme vil brede sig og ikke længere kunne behandles og vil derfor være dødelige.

Kun 70 år efter indførelsen af antibiotika står vi over for en mulig fremtid uden effektive lægemidler til at behandle bakterieinfektioner.

#KeepAntibioticsWorking

I anledning af den europæiske antibiotikadag opfordrer vi bl.a. læger, sygeplejersker, hospitalsledere, farmaceuter, landmænd, dyrlæger, politikere, fag- og patientorganisationer, offentlige institutioner og offentligheden til at dele et budskab via Twitter, Facebook eller Instagram, hvor de forklarer, hvad de gør for at sikre, at disse lægemidler bevarer deres virkning. Alle har et ansvar for, at antibiotika bliver ved med at virke!

Hvis du vil støtte kampagnen, kan du dele budskaber, billeder eller videoer i ugen 12.-18. november 2018 med hashtagget #KeepAntibioticsWorking. Fortæl verden, hvad du gør fagligt eller personligt — individuelt eller kollektivt — for at bruge antibiotika forsvarligt og bevare virkningen.

Live tweet-event

ECDC arbejder tæt sammen med EU-agenturer såsom Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om den europæiske antibiotikadag. ECDC deltager desuden i den transatlantiske taskforce om antimikrobiel resistens (TATFAR) og er i tæt kontakt med EU's fælles aktion vedrørende antimikrobiel resistens og sygehusinfektioner.

Global Twitter storm

On 15 November, organisations from around the globe will tweet the same message at 14:00 CET: Antibiotic resistance is one of the most urgent global health threats. Everyone has a role to play in improving antibiotic use to help fight #AntibioticResistance.

If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you.

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter