Stigende resistens over for antibiotika: 2013

infografik informationsmateriale

Carbapenemer er en vigtig klasse af antibiotika til behandling af bakterieinfektioner. Spredningen af carbapenemresistente infektioner udgør en trussel mod sundhedssystemet og patientsikkerheden i Europa, eftersom det i alvorlig grad indskrænker muligheden for at kurere infektioner.

Nedenstånde materiale er kun tilgængeligt på engelsk.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013