Foto: forsvarlig brug af antibiotika på hospitaler 1

billede værktøjssætmateriale

Foto til download, der skal illustrere hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika på hospitaler

Foto til download, der skal illustrere hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika på hospitaler 1

Data

Informationsmateriale til hospitalslæger

kommunikationsværktøjssæt

Den primære målgruppe er antibiotikaordinerende læger på hospitaler. De sekundære målgrupper er hospitalsledere og i mindre omfang hospitalsapotekere og forvaltningskomitéer for lægemidler/antibiotika.