Hvad er hovedbudskaberne, og hvordan vil de blive brugt?

Hvad er den europæiske antibiotikadag?

Den europæiske antibiotikadag (EAAD) er et europæisk sundhedsinitiativ, der koordineres af ECDC og skal fungere som platform og støtte til nationale kampagner om forsigtig brug af antibiotika. Hvert år omkring den 18. november markeres den europæiske antibiotikadag i hele Europa med nationale kampagner om forsigtig brug af antibiotika.

Hvad er hovedbudskaberne, og hvordan vil de blive brugt?

For at støtte formidlingen på nationalt plan har ECDC udarbejdet en række formidlingsværktøjer med skabelonmaterialer og evidensbaserede hovedbudskaber, som kan tilpasses nationalt.

Hovedbudskaber udgør hjørnestenen i enhver oplysningskampagne. Hovedbudskaberne i materialet til fagfolk på hospitaler og i andre sundhedsplejemiljøer er:

  • at gøre det til et mål, at den enkelte føler ansvar for at imødegå resistens, og at fagfolk har beføjelse til at handle
  • at fremsætte en række vandtætte udsagn, der hver ledsages af en henvisning og skal anvendes som grundlag for indholdet af skabelonmaterialerne
  • at nå ud til en række fagfolk på hospitaler og i andre sundhedsplejemiljøer, dvs. ledere/administratorer, specialister i infektionssygdomme, fagfolk inden for infektionsforebyggelse og ‑bekæmpelse, epidemiologer, ordinerende læger, yngre læger og studerende, farmaceuter, sygeplejersker, kliniske mikrobiologer og fagfolk på akutmodtagelser, intensivafdelinger og langtidsbehandlingssteder.

Problemerne omkring antibiotikaresistens kan være forskellige fra land til land i EU/EØS. Det er vigtigt at understrege, at de skabelonmaterialer, der er udarbejdet af ECDC, giver centrale oplysninger og generelle budskaber, men de vil være mest effektive, hvis de tilpasses behovet og situationen i hvert land, og endda på hvert hospital eller i hvert sundhedsplejemiljø. Landene kan overveje at udnytte de nationale data om antibiotikaresistens og -forbrug, der foreligger fra henholdsvis EARS-Net og ESAC-Net, og rådføre sig med nationale faglige sammenslutninger om, hvilke værktøjer der er mest hensigtsmæssige i deres land.

Hvad er "ekspertkonsensus"?

Når et budskab i dette dokument mærkes med "ekspertkonsensus", henviser ECDC til den enighed, der er opnået i en beslutningsproces, der blandt andet omfatter intern enighed blandt ECDC's eksperter, opfattelsen hos EAAD TAC's medlemmer, og samråd med eksterne eksperter og interessenter.