Úloha Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) se v roce 2008 rozhodlo zavést Evropský antibiotický den (EAAD), který připadá vždy na 18. listopadu a slouží jako platforma pro podporu kampaní pořádaných jednotlivými státy v celém regionu.

V návaznosti na přijetí doporučení Rady Evropské unie (EU) o uvážlivém používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně z listopadu 2011, v němž bylo uvedeno, že členské státy EU by měly informovat širokou veřejnost o významu uvážlivého používání antimikrobiálních látek a úspěchu některých vnitrostátních kampaní (např. kampaně v Belgii a Francii), se Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) v roce 2008 rozhodlo zavést Evropský antibiotický den (EAAD), který připadá na 18. listopadu a slouží jako platforma pro podporu kampaní pořádaných jednotlivými státy v celém regionu.

Mandátem střediska ECDC je identifikovat a posuzovat rizika přenosných nemocí pro občany EU a informovat o těchto rizicích. To zahrnuje i oblast antimikrobiální rezistence. Za řízení těchto rizik i faktorů přispívajících ke kontrole přenosných nemocí odpovídají jednotlivé členské státy EU.

Činnosti související s uvedeným tématem ve středisku ECDC probíhají v rámci programu zaměřeného na antimikrobiální rezistenci a infekce spojené se zdravotní péčí. Hlavní oblasti činnosti střediska ECDC zahrnují dozor, poskytování epidemiologických informací, vypracování fakty podložených pokynů a systematických přehledů, odbornou přípravu a poskytování podpory členským státům EU. Středisko ECDC rovněž zavedlo seznam on-line zdrojů pro prevenci a kontrolu antimikrobiální rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí v zájmu podpory členských států EU, které potřebují vypracovat vnitrostátní pokyny, a tento seznam pravidelně aktualizuje . Středisko ECDC také každoročně koordinuje Evropský antibiotický den, který připadá na 18. listopadu.

Od roku 2008 se střediskem ECDC spolupracovala řada zdravotnických a profesních organizací i Evropská komise a evropská kancelář Světové zdravotnické organizace na přípravě informačních materiálů a plánování činností určených pro různé cílové skupiny, například pro širokou veřejnost a zdravotnické pracovníky v nemocnicích. Od uvedeného roku proběhly kampaně ve více než 43 zemích evropského regionu, všechny pod záštitou EAAD.

Od roku 2015 Světová zdravotnická organizace vede Světový antibiotický týden, což je celosvětová kampaň konaná v týdnu kolem 18. listopadu. Partnerem Světového antibiotického týdne je i EAAD.