Informační list - lékaři v zařízeních primární péče

informační list informační materiál materiály sady nástrojů

Informační list o odolnosti vůči antibiotikům v zařízeních primární péče poskytuje lékařům údaje o nejnovějších trendech na úrovni EU i v jednotlivých zemích.

Materiály sady nástrojů