Klíčová sdělení pro nemocniční specialisty na infekční choroby

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Úkoly

1.    Mezi vaše úkoly související se zlepšováním používání antibiotik patří [31,56,68,71,83]:
a)    účastnit se jakožto klíčový člen v týmu pro dohled nad používáním antibiotik;
b)    spolupracovat s nemocničním lékárníkem a klinickým mikrobiologem při zavádění programu pro dohled nad používáním antibiotik;
c)    konzultovat s předepisujícími lékaři v nemocnicích a poskytovat zpětnou vazbu s cílem zajistit kvalitní předepisování antibiotik;
d)    vzdělávat předepisující lékaře v nemocnicích, ohledně způsobu diagnostiky a léčby běžných infekcí a ohledně principů dohledu nad používáním antibiotik; 
e)    zavádět na důkazech založené nemocniční pokyny pro používání antibiotik pro běžné infekce a chirurgickou profylaxi;
f)    sdílet informace ohledně místních mikrobiologických vzorců a vzorců antibiotické rezistence a
g)    řídit soupis antibiotik ve vaší nemocnici (tj. seznam léčiv dostupných předepisujícím lékařům).

Co můžete udělat či na čem můžete spolupracovat

2.    Podporujte vytvoření a zavedení programu pro dohled nad používáním antibiotik v rámci vaší organizace [69].

3.    Podporujte místní pokyny pro řešení infekcí a používání antibiotik. Tyto pokyny by měly být okamžitě a spolehlivě přístupné všem poskytovatelům zdravotní péče [56,69].

4.    Zkontrolujte, zda se předepisování antibiotik řídí protokoly pro antibiotickou léčbu, vycházejícími z pokynů založených na důkazech. Pokud se v nemocnici či zdravotnickém zařízení setkáte s členy personálu porušujícími pokyny či protokoly, požádejte je o vysvětlení a poskytněte jim nástroje umožňující pochopit, co dělají nesprávně [69] [konsensus expertů].

5.    Předepisujícím lékařům poskytněte zpětnou vazbu a poradenství týkající se diagnostického hodnocení a léčby infekčních chorob [83].

6.    Pravidelně pořádejte školení pro předepisující lékaře v nemocnicích ohledně uvážlivého používání antibiotik a účastněte se setkání týkajících se zavádění nemocničních pokynů pro užívání antibiotik založených na důkazech [31,53].