Co jsou klíčová sdělení a jak se budou používat?

Co je EAAD?

Evropský antibiotický den (EAAD) je evropská iniciativa v oblasti zdraví, kterou koordinuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Jejím cílem je poskytnout platformu a podporu pro vnitrostátní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik. Při příležitosti Evropského antibiotického dne v Evropě každoročně probíhají v týdnu kolem 18. listopadu vnitrostátní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik.

Co jsou klíčová sdělení a jak se budou používat?

Středisko ECDC na podporu svých komunikačních aktivit na vnitrostátní úrovni vytvořilo několik souborů nástrojů pro komunikaci, obsahujících materiály šablon a klíčová sdělení založená na důkazech, která lze přizpůsobit k použití na vnitrostátní úrovni.

Klíčová sdělení jsou základním kamenem jakékoli komunikační kampaně. Klíčová sdělení v rámci nového souboru nástrojů:

  • Zaměřte se na vytvoření pocitu individuální zodpovědnosti v boji s antibiotickou rezistencí a na zplnomocnění zdravotníků k jednání.
  • Předložte soubor neprůstřelných tvrzení, ve všech případech provázených odkazy, která mohou být použita jako základ pro materiály šablon.
  • Zapojte řadu profesionálů pracujících v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních: manažery/administrátory, specialisty na infekční choroby, profesionály zabývající se prevencí a kontrolou infekcí, epidemiology, předepisující lékaře, mladé lékaře a studenty, lékárníky, zdravotní sestry, klinické mikrobiology a profesionály na pohotovostních odděleních, na jednotkách intenzivní péče a v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči.

Problematika týkající se antibiotické rezistence se může v každé ze zemí EU/EHP lišit. Je důležité zdůraznit, že materiály šablon vytvořené střediskem ECDC uvádějí zásadní informace i obecná sdělení, budou však nejúčinnější, pokud budou uzpůsobeny potřebám a situacím v každé zemi nebo dokonce v každé nemocnici či zdravotnickém zařízení. Země by měly zvážit význam vnitrostátních údajů o antibiotické rezistenci dostupných na EARS-Net i údajů o spotřebě antibiotik dostupných na ESAC-Net a měly by prokonzultovat s vnitrostátními profesionálními asociacemi, jaké nejvhodnější nástroje lze v dané zemi použít.

Co je „konsensus expertů“?

Pokud se v tomto dokumentu vyskytuje odkaz na sdělení označený jako „konsensus expertů“, odkazuje středisko ECDC na shodu dosaženou v uvedeném rozhodovacím procesu, včetně interní shody odborníků ECDC, názorů členů EAAD TAC a konzultací s externími experty a dalšími stranami.