Klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních: manažery/administrátory, specialisty na infekční choroby, profesionály zabývající se prevencí a kontrolou infekcí, epidemiology, předepisující lékaře, mladé lékaře a studenty, lékárníky, zdravotní sestry, klinické mikrobiology a profesionály na pohotovostních odděleních, na jednotkách intenzivní péče a v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči.