Връзка с медиите

Всички въпроси във връзка с Европейския ден на антибиотиците можете да зададете на адрес: 
 
EAAD Team
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel:  +46 (0)8 586 01 678
Email: eaad@ecdc.europa.eu