Увеличаваща се резистентност към антибиотиците от последно поколение: 2013 г.

инфографика информационен материал

Карбапенемите са основен клас антибиотици от последно поколение за лечение на бактериални инфекции. Разпространението на инфекции, резистентни към карбапенем, е заплаха за здравеопазването и безопасността на пациентите в Европа, тъй като то сериозно ограничава способността за лечение на инфекции.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013