Снимка за илюстрация на отговорната употреба на антибиотици в болниците 1

изображение материал за инструментариум

Снимка, която може да бъде изтеглена, за илюстрация на разумната употреба на антибиотици в болниците

Снимка, която може да бъде изтеглена, за илюстрация на разумната употреба на антибиотици в болниците 1

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.