Основни послания за специалистите по инфекциозни заболявания в болниците

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи

1.    Вашите задачи във връзка с подобряването на употребата на антибиотици включват [31,56,68,71,83]:
1)    участие в екипа за управление на употребата на антибиотиците като важен член на екипа;
2)    сътрудничество с болничния фармацевт и клиничния микробиолог за изпълнение на програмата за управление на употребата на антибиотици;
3)    консултиране с предписващите лекари в болниците и предоставяне на обратна информация за тях, за да се гарантира качеството на предписването на антибиотици;
4)    обучение на предписващите лекари в болници как да се диагностицират и лекуват често срещаните инфекции, както и относно принципите на управление на употребата на антибиотици; 
5)    прилагане на основани на доказателства указания за антибиотици в болниците при честите инфекции и за хирургична профилактика;
6)    обмен на информация за местните микробиологични и антибиотични модели на резистентност; 
7)    управление на антибиотичния формуляр на болницата (т.е. списък на лекарствата за предписване от лекарите).

Нещата, които можете да направите или за които да си сътрудничите

2.    Съдействайте за разработването и прилагането на програма за управление на употребата на антибиотиците във вашата организация [69].

3.    Популяризирайте местните указания за управление на инфекциите и употребата на антибиотици. Те трябва да бъдат лесно и надеждно достъпни за всички доставчици на здравни услуги [56,69].

4.    Проверете дали предписанията за антибиотици следват протоколите за антибиотично лечение, въз основа на основани на доказателства указания. Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [69] [експертен консенсус].

5.    Предоставяйте обратна информация и съвети за лекуващите лекари относно диагностичната оценка и лечение на инфекциозни заболявания [83].

6.    Редовно обучавайте предписващите лекари в болниците относно разумната употреба на антибиотици и участвайте в срещи за прилагане на основани на доказателства указания за болнични антибиотици [31,53].