Роля на ECDC

През 2008 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) реши да създаде Европейски ден на антибиотиците (EAAD) на 18 ноември като платформа за оказване на подкрепа на националните кампании в региона.

След приемането на препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) относно разумната употреба на антимикробни агенти в хуманната медицина през ноември 2001 г., в която се казва, че държавите — членки на ЕС, следва да информират широката общественост относно значението на разумната употреба на антимикробни агенти и относно успеха на някои национални кампании, като тези в Белгия и Франция, Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) реши през 2008 г. да създаде Европейски ден на антибиотиците (EAAD) на 18 ноември като платформа за оказване на подкрепа на национални кампании в региона.

Мандатът на ECDC има за цел да идентифицира и оцени рисковете от заразни болести за гражданите на ЕС и да съобщава за тези рискове. Това включва и антимикробната резистентност. Управлението на тези рискове, както и на факторите, допринасящи за контрола на заразните заболявания, са отговорност на всяка държава — членка на ЕС.

Дейности, свързани с тази тема в ECDC, се провеждат в рамките на Програмата за антимикробна резистентност и свързаните със здравни грижи инфекции. Основните области на работа на ECDC включват наблюдение, епидемично разузнаване, разработване на насоки, базирани на доказателства, систематични прегледи, обучение, подкрепа за държавите — членки на ЕС. Освен това ECDC стартира и редовно актуализира директория с онлайн ресурси за превенцията и контрола на антимикробна резистентност и свързани със здравни грижи инфекции, за да подкрепи държавите — членки на ЕС, които е необходимо да разработят национални насоки. На последно място, всяка година на 18 ноември ECDC координира Европейския ден на антибиотиците.

От 2008 г. насам многобройни здравни и професионални организации, както и Европейската комисия и Регионалната служба на Световната здравна организация за Европа (СЗО/Европа) си партнират с ECDC в подготовката на комуникационни материали и планиране на дейности, насочени към аудитории, като широката общественост и професионалисти в болниците. В допълнение, повече от 43 страни в Европейския регион са провели кампании след тази година, всички под егидата на ECDC.

От 2015 г. Световната здравна организация ръководи Световна седмица, посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците, световна кампания, която се провежда в седмицата на 18 ноември. EAAD е партньор на Световна седмица, посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците.