Kampanjsloganer

verktyglådans innehåll

Paroller för att främja en återhållsam användning av antibiotika på sjukhus som kan användas som sidhuvud av kampanjarrangörer i kommunikationsmaterial som faktablad, broschyrer, affischer, annonser osv.

Materialen nedan finns endast på engelska.

Ladda ner

Liknande material

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.