Är det här ett effektivt skydd mot förkylningar och influensa? Nej, och inte antibiotika heller.

informationsmaterial affisch verktyglådans innehåll

Att ta antibiotika mot förkylning eller influensa innebär inga fördelar för dig: antibiotika fungerar helt enkelt inte mot virusinfektioner.

Affischer: Är det här ett effektivt skydd mot förkylningar och influensa? Nej, och inte antibiotika heller.