Kampanjer i andra länder

Europeiska antibiotikadagen genomförs i samarbete med andra kampanjer runtom i världen med målet att främja återhållsam antibiotikaanvändning och motverka antimikrobiell resistens.

Australia

Canada

Japan

New Zealand

United Kingdom

United States