Presentation för förskrivare på sjukhus

informationsmaterial presentation verktyglådans innehåll

En presentation som kan användas vid utbildning på sjukhus med information om viktiga frågor som rör antibiotikaresistens och sätt att förbättra användningen av antibiotika. För läkare (och farmaceuter) på sjukhus fungerar presentationen som en informationskälla. För sjukhuschefer (och kommittéer för antibiotikahantering eller läkemedelskommittéer) bör presentationen ses som ett verktyg för att sprida viktig information och användbara tips till läkare på sjukhuset.

Materialen nedan finns endast på engelska.

Ladda ner

Liknande material

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.