Brev för förskrivare på sjukhus

verktyglådans innehåll

Mallbrev för sjukhusledningar som presenterar kampanjen för den Europeiska antibiotikadagen och uppmanar till stöd för genomförandet av sektorsövergripande strategier för återhållsam antibiotikaanvändning.

Materialen nedan finns endast på engelska.

Ladda ner

Liknande material

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.