Webbannons

verktyglådans innehåll

Kan användas på webbplatser som hjälp att dirigera trafik till Europeiska antibiotikadagens webbplats.

Webbannons

Ladda ner

Thumbnail

Liknande material

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.