Skärmsläckare

verktyglådans innehåll

En skärmsläckare kan installeras på datorer i sjukhus, så att man kan låta kampanjgrafik visa viktiga budskap.

Liknande material

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.