Advertorial

verktyglådans innehåll

Kampanjsamordnare uppmuntras att ta kontakt med nationella organisationer i varje land och beställa annonsering i deras tidskrifter och publikationer samt be yrkesorganisationer att införa annonserna i sina nyhetsbrev eller tidskrifter.

Ladda ner

Advertorial - EN - [PDF-222.46 KB]

Liknande material

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.