Checklista

informationsmaterial verktyglådans innehåll

Checklistan är ett litet kort som läkare kan ha i fickan och använda som en påminnelse om en återhållsam antibiotikaförskrivning. Syftet är att ge praktiskt stöd till läkare om viktiga aspekter av förskrivningen av antibiotika och de frågor läkare måste ställa sig före, under och efter beslutet att ge antibiotikabehandling.

Related content