Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Kampanjmaterial för nedladdning finns på den här webbsidan och vi välkomnar användning av materialet för lokala och nationella kampanjer och evenemang.

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.

Om det nedladdningsbara materialet

Kampanjmaterialet som finns på den här sidan skapades i syfte att underlätta framtagningen av koordinerat kampanjmaterial för Europeiska antibiotikadagen i EU:s medlemsstater. Det ger en gemensam visuell profil och ett gemensamt innehåll till kampanjerna runt om i EU:s medlemsstater och bidrar till att göra budskapet konsekvent och enklare och därmed lättare att komma ihåg.

Verktyglådans innehåll

Faktablad för experter

Antimikrobiell resistens är förmågan hos en mikroorganism (t.ex. en bakterie, ett virus eller en parasit) att stå emot verkan från ett antimikrobiellt medel.

Data

Faktablad: förskrivare på sjukhus

faktablad, informationsmaterial, verktyglådans innehåll -

Faktablad om uppkomst och ökning av antibiotikaresistens i sjukhusmiljöer och hur den utvecklingen kan motverkas.

Data

Skärmsläckare

verktyglådans innehåll

En skärmsläckare kan installeras på datorer i sjukhus, så att man kan låta kampanjgrafik visa viktiga budskap.

Viktiga budskap till läkare på sjukhus

Ta reda på mer om problemet med antibiotikaresistens, hur användning av antibiotika bidrar till det och varför och hur man bör främja återhållsam användning av antibiotika.

Data

Webbannons

verktyglådans innehåll

Kan användas på webbplatser som hjälp att dirigera trafik till Europeiska antibiotikadagens webbplats.

Materialen nedan finns endast på engelska

Data

Kampanjsloganer

verktyglådans innehåll

Paroller för att främja en återhållsam användning av antibiotika på sjukhus som kan användas som sidhuvud av kampanjarrangörer i kommunikationsmaterial som faktablad, broschyrer, affischer, annonser osv.

Campaign visuals