Sociala medier under 2018

Det finns flera sätt att delta i kampanjer i sociala medier i samband med Europeiska antibiotikadagen 2018:

Antibiotikaresistens – en lägesbeskrivning

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Innan antibiotika upptäcktes dog tusentals människor av bakteriesjukdomar som lunginflammation eller infektioner efter en operation.

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Resistensen begränsar kraftigt antalet typer av antibiotika som kan användas för att bekämpa bakteriesjukdomar.

Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Fler och fler bakterier, som förut gick att bekämpa med antibiotika, har utvecklat sätt att försvara sig och blivit resistenta.

Eftersom resistensen ökar och få nya antibiotikasorter har upptäckts och kommit ut på marknaden på senare år, är antibiotikaresistens nu ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota, vilket kan fa allvarliga konsekvenser for manniskor i olika riskgrupper. Modern sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, organtransplantationer och operationer eftersom de innebär en ökad infektionsrisk.

Bara 70 år efter införandet av antibiotika står vi inför en framtid utan effektiva läkemedel för behandling av bakterieinfektioner.

#KeepAntibioticsWorking

I samband med Europeiska antibiotikadagen ber vi läkare, sjuksköterskor, sjukhuschefer, farmaceuter, lantbrukare, veterinärer, beslutsfattare, yrkesorganisationer, patientföreningar, offentliga institutioner och allmänheten att gå ut på Twitter, Facebook eller Instagram och berätta om vad de gör för att se till att antibiotikan förblir effektiv. Alla har ett ansvar för att vi ska ha effektiv antibiotika också i framtiden!

Om du vill stötta kampanjen kan du dela inlägg, foton eller filmklipp under veckan 12–18 november 2018 och använda hashtaggen #KeepAntibioticsWorking. Låt andra få veta vad du gör i din yrkesroll eller som privatperson, enskilt och tillsammans med andra, för att använda antibiotika ansvarsfullt och se till att den förblir effektiv!

ECDC twittrar live

Den 15 november klockan 9–13 twittrar vi i realtid från vårt EU-evenemang i Bryssel. Vi svarar på frågor som ställs under hashtaggen #EAAD. Du kan följa oss direkt via vår YouTube-kanal eller på vår Facebooksida.

Global Twitter storm

On 15 November, organisations from around the globe will tweet the same message at 14:00 CET: Antibiotic resistance is one of the most urgent global health threats. Everyone has a role to play in improving antibiotic use to help fight #AntibioticResistance.

If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you.

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter