Gå med i kampanjen

Bli vår samarbetspartner

ECDC ser fram emot att samarbeta med intressenter och organisationer som stödjer eller driver informationskampanjer om återhållsam användning av antibiotika för både människors och djurs hälsa.

Om du kan delta i eller stödja kampanjen Europeiska antibiotikadagen ser vi fram emot att få samarbeta med dig och tillhandahåller gärna mer information om våra aktiviteter och material.

Kontakta oss om du vill bli vår samarbetspartner:

ECDC Press Office
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 586 01 678
Email: press@ecdc.europa.eu

Planera en kampanj

Om du ska anordna en kommunikationskampanj om återhållsam användning av antibiotika kan du använda våra verktygslådor och kampanjmaterial.

Information till patienter

Om du är en förskrivande läkare kan du hitta diverse material som förklarar för patienterna vad antibiotikaresistens är och varför det är viktigt att antibiotika används på rätt sätt.

Följ oss på sociala medier

Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/EAAD.EU  
Följ oss på Twitter, tweet #EAAD eller delta i våra twitterchats om EAAD: http://www.twitter.com/EAAD_EU   

Sprid budskapet

  • Berätta om Europeiska antibiotikadagen och dess betydelse för dina vänner, din familj och dina kollegor.
  • Hjälp till att göra reklam för Europeiska antibiotikadagen i nyhetsbrev, på webbplaster, i media och på Internet genom att sätta in en länk på din webbplats, i din e-postsignatur eller i din blogg.
  • Skriv ut och sprid informationsmaterialet som finns på den här webbplatsen.​