Kaj počne center ECDC za ohranjanje učinkovitosti antibiotikov?

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) k ohranjanju učinkovitosti antibiotikov prispeva tako, da z letnim posodabljanjem evropskih nadzornih podatkov skrbi, da imamo v Evropi dober pregled nad stanjem odpornosti proti antibiotikom in njihovo porabo, ter aktivno spodbuja in zagovarja preudarno rabo antibiotikov.

Dejavnosti, povezane s to temo v centru ECDC, potekajo v okviru programa za preprečevanje odpornosti proti antimikrobikom in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Med glavnimi področji dela centra ECDC so nadzor, epidemiološko obveščanje, oblikovanje smernic, podprtih z dokazi, in sistematičnih pregledov, usposabljanje, podpora državam članicam EU. Center ECDC je tudi vzpostavil in redno posodablja imenik spletnih virov za preprečevanje in obvladovanje odpornosti proti antimikrobikom in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, s čimer podpira države članice EU, ki morajo oblikovati nacionalne smernice.

Center ECDC od leta 2008 usklajuje evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, evropsko pobudo za javno zdravje, katere namen je zagotoviti ustrezno platformo in podpirati nacionalne kampanje za preudarno rabo antibiotikov. Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih po vsej Evropi vsako leto obeležujemo 18. novembra.

Center ECDC se tudi partnersko povezuje s številnimi strokovnimi organizacijami in organizacijami bolnikov, Evropsko komisijo, Evropsko agencijo za varnost hrane, Evropsko agencijo za zdravila in regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo ter mednarodnimi kampanjami v Združenih državah Amerike, Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Kanadi in na Japonskem ter s številnimi ukrepi obravnava odpornost proti antimikrobikom.