Osnovni podatki

komplet informativnega gradiva

Koordinatorji kampanj naj stopijo v stik z nacionalnimi društvi ter si poskušajo zagotoviti objavo promocijskih člankov v strokovnih revijah in publikacijah ali pa naj navežejo stik s strokovnimi društvi, ki bi lahko te članke vključila v svoja glasila ali strokovne revije.

Povezana vsebina

Data

Komplet informativnega gradiva za predpisovanje antibiotikov v bolnišnicah

nabor komunikacijskih orodij

Glavna ciljna javnost so predpisovalci antibiotikov v bolnišnicah. Sekundarna javnost so direktorji bolnišnic in deloma tudi farmacevti v bolnišnicah ter farmacevtski odbori/odbori za usmerjanje uporabe antibiotikov.