Komplet informativnega gradiva za predpisovanje antibiotikov v bolnišnicah

nabor komunikacijskih orodij

Na tej spletni strani je na voljo komunikacijsko gradivo za kampanjo, ki si ga lahko prenesete. Veseli bomo, če boste gradivo uporabljali v lokalnih in nacionalnih kampanjah in ob dogodkih.

Glavna ciljna javnost so predpisovalci antibiotikov v bolnišnicah. Sekundarna javnost so direktorji bolnišnic in deloma tudi farmacevti v bolnišnicah ter farmacevtski odbori/odbori za usmerjanje uporabe antibiotikov.

Več o gradivu za prenos

Komunikacijsko gradivo za kampanjo, ki je na voljo na tej strani, je bilo oblikovano z namenom, da olajša oblikovanje usklajenega gradiva za kampanjo o evropskem dnevu ozaveščanja o antibiotikih v državah članicah EU. Obsega skupno vizualno podobo in vsebino za kampanje v državah članicah EU ter prispeva k večji prepoznavnosti in doslednosti sporočil, ki so zato laže zapomnljivi.

Komplet informativnega gradiva

Glavna opozorila za predpisovalce v bolnišnicah

Pridobite več informacij o odpornosti proti antibiotikom, o tem, kdaj je lahko raba antibiotikov koristna, ter zakaj in kako spodbujati preudarno rabo antibiotikov.

Data

Ohranjevalnik zaslona

komplet informativnega gradiva

Na računalnike v bolnišnicah se lahko namestijo ohranjevalniki zaslona, ki uporabljajo slikovno gradivo kampanje za posredovanje ključnih sporočil.

Data

Povzetek dejstev - Zdravniki, ki predpisujejo zdravila v bolnišnicah

ključna sporočila, informativno gradivo, komplet informativnega gradiva -

Povzetek dejstev o pojavu in naraščanju odpornosti proti antibiotikom v zdravstvenih zavodih ter načinih za spopadanje s tem pojavom.

Data

Spletna pasica

komplet informativnega gradiva

Lahko se uporabijo tudi na spletiščih kot pomoč za preusmeritev na spletišče evropskega dneva ozaveščanja o antibiotikih.

Spodaj objavljeno gradivo je na voljo samo v angleščini

Data

Slogani kampanje

komplet informativnega gradiva

Organizatorji kampanj lahko v bolnišnicah slogane za spodbujanje preudarne uporabe antibiotikov uporabijo kot naslove komunikacijskih gradiv, kot so informativni pregledi, brošure, plakati in promocijski članki.

Campaign visuals