Čo robí centrum ECDC na zachovanie účinnosti antibiotík?

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) prispieva k zachovávaniu účinnosti antibiotík tým, že prostredníctvom každoročnej aktualizácie údajov v oblasti dohľadu v Európe poskytuje Európanom dobrý prehľad situácie, pokiaľ ide o antibiotickú rezistenciu a spotrebu antibiotík, a že aktívne propaguje a presadzuje obozretné používanie antibiotík.

Činnosti súvisiace s touto témou prebiehajú v centre ECDC v rámci Programu antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Hlavné oblasti práce ECDC zahŕňajú dohľad (surveillance), spravodajstvo o epidémiách, vypracúvanie usmernení na základe dôkazov a systematických prehľadov, odbornú prípravu a poskytovanie podpory členským štátom EÚ. Na podporu členských štátov EÚ, ktoré potrebujú vypracovať vnútroštátne usmernenia, centrum ECDC uviedlo aj zoznam online zdrojov na prevenciu a kontrolu antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a tento zoznam pravidelne aktualizuje.

Since 2008, ECDC coordinates the European Antibiotic Awareness Day, a public health initiative which aims to provide a platform and support for national campaigns on the prudent use of antibiotics. Each year across Europe, EAAD is marked on 18 November.

ECDC also partners with numerous professional and patient organisations, the European Commission, the European Food Safety Authority, the European Medicines Agency and the World Health Organization Regional Office for Europe, as well international campaigns in the United States, Australia, New Zealand, Canada and Japan, to undertake a number of actions to address antimicrobial resistance.