Pripojte sa ku kampani

Staňte sa partnerom

ECDC sa teší na spoluprácu so zainteresovanými stranami a organizáciami, ktoré podporujú alebo vedú kampane na zvyšovanie povedomia v oblasti rozumného používania antibiotík súvisiaceho so zdravím ľudí aj zvierat.

Ak sa chcete zúčastniť na kampani Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách alebo ak chcete kampaň podporiť, budeme s vami radi spolupracovať a radi vám poskytneme ďalšie informácie o našich činnostiach a materiáloch.

Ak sa chcete stať naším partnerom, kontaktujte nás:

ECDC Press Office
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 586 01 678
Email: press@ecdc.europa.eu

Naplánujte kampaň

Ak organizujete komunikačnú kampaň na zvýšenie povedomia o rozumnom používaní antibiotík, môžete použiť naše sady materiálov a ďalšie informácie s súvislosti s kampaňou.

Informácie pre lekára určené  pacientom 

Ak ste lekár predpisujúci lieky, môžete si prezrieť rôzne materiály, ktoré pacientom vysvetľujú, čo je antibiotická rezistencia a prečo je správne používanie antibiotík dôležité.

Pripojte sa k nám na sociálnych sieťach

Pripojte sa k nám na Facebooku: http://www.facebook.com/EAAD.EU  

Sledujte nás na Twitteri, tweet #EAAD, alebo sa zúčastnite na našich twitterových diskusiách v rámci EAAD: http://www.twitter.com/EAAD_EU   

Rozširujte informácie 

  • Povedzte o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách a o jeho význame svojim priateľom, rodine a spolupracovníkom.
  • Pomôžte propagovať Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách v bulletinoch, na webových stránkach, v médiách a na internete tak, že na svojej webovej stránke, v podpísanom e-maile alebo vo vašom blogu uvediete prepojenie na túto internetovú stránku.
  • Vytlačte a rozširujte informačné materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke.