EAAD na sociálnych médiách

​Toto sú oficiálne kanály sociálnych médií Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách. Sledujte nás a komentujte. 

Upozornenie: Pri komunikácii na týchto kanáloch dodržiavajte zásady slušného správania: vyhýbajte sa urážlivým komentárom, obscénnosti a urážlivému jazyku. Posielajte iba komentáre, ktoré sa týkajú danej témy. Nepokúšajte sa čokoľvek predávať členom našej komunity, ani od nich nič nežiadajte. Príspevky, ktoré sa budú považovať za irelevantné alebo nevhodné, môžu naši moderátori sociálnych médií vymazať. Neposielajte materiál chránený autorskými právami, ak nevlastníte autorské právo, ani sa nepokúšajte zapojiť do nezákonných činností akéhokoľvek druhu.