Vzorové listy pre lekárnikov a poskytovateľov primárnej starostlivosti

súbor materiálov

Listy pre vnútroštátne orgány verejného zdravia, ktoré sa zašlú lekárnikom a predpisujúcim lekárom v zariadeniach primárnej starostlivosti s cieľom informovať o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách (EAAD), podporovať primerané používanie antibiotík a informovať pacientovo rizikách samoliečby antibiotikami.

Súvisiaci obsah

Data

Sada materiálov na kampaň o samoliečbe antibiotikami určená pre verejnosť

komunikačný súbor nástrojov

Obsahuje vzorové materiály a kľúčové informácie zamerané na samoliečbu antibiotikami, nápady pre činnosti na zvyšovanie povedomia a navrhovanú taktiku na objasnenie posolstiev širokej verejnosti.