Heslá kampane

súbor materiálov

Organizátori kampane môžu použiť slogany na podporu rozvážneho používania antibiotík v nemocniciach vo forme hlavičiek na komunikačných materiáloch, ako sú informačné letáky, brožúry, plagáty, propagačné materiály atď.

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

Prevziať

Súvisiaci obsah

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.