Leták pre pacientov

informačný materiál súbor materiálov

Lekár primárnej starostlivosti môže leták pre pacientov rozdávať pacientom: vysvetľuje sa v ňom, čo je rezistencia voči antibiotikám a prečo je dôležité vhodné užívanie antibiotic.

Súvisiaci obsah