Prezentácia pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

informačný materiál prezentácia súbor materiálov

Prezentácia, ktorú možno použiť v rámci školení v nemocniciach, v ktorej sú podrobne uvedené hlavné problémy týkajúce sa rezistencie voči antibiotikám a spôsoby, ako zlepšiť užívanie antibiotík. Pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach (ako aj farmaceutov v nemocnici) prezentácia slúži ako zdroj informácií. V prípade nemocničných manažérov (ako aj dozorných výborov nad užívaním antibiotík alebo farmaceutických výborov) by sa prezentácia mala považovať za na nástroj na šírenie dôležitých informácií a užitočných rád pre odborníkov v nemocnici.

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

Prevziať

Súvisiaci obsah

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.