Online baner

súbor materiálov

Môže sa použiť na internetových stránkach s cieľom poskytnúť priamy odkaz na internetovú stránku Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách.

Online baner

Súvisiaci obsah

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.