Šetrič obrazovky

súbor materiálov

Do počítačov v nemocniciach sa môže nainštalovať šetrič obrazovky, ktorý využije obrazové materiály kampane na sprostredkovanie kľúčových posolstiev.

Súvisiaci obsah

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.