Advertoriál

súbor materiálov

Koordinátori kampane sú nabádaní, aby sa obrátili na národné spoločnosti s cieľom zabezpečiť umiestnenie reklamy v ich časopisoch a publikáciách alebo na spoločnosti odborníkov, ktoré by mohli zahrnúť túto reklamu do svojich vestníkov alebo časopisov

Súvisiaci obsah

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.