Kontrolný zoznam

informačný materiál súbor materiálov

Kontrolný zoznam je kartička, ktorú možno nosiť v bielom plášti a používať na pripomenutie obozretného predpisovania antibiotík. Slúži ako praktická pomôcka pre predpisujúcich lekárov zahŕňajúca kľúčové faktory týkajúce sa predpisovania antibiotík a zoznam otázok, ktoré si predpisujúci lekár musí sám sebe položiť pred, počas a po rozhodnutí predpísať antibiotickú liečbu.

Related content

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.