Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Komunikačné materiály ku kampani sú on-line k dispozícii na prevzatiea uvítame použitie týchto materiálov pri regionálnych ako aj a národných kampaniach a podujatiach.

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.

O materiáloch, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na internete

Komunikačné materiály ku kampani uvedené na tejto stránke boli vypracované s cieľom uľahčiť vytvorenie koordinovaných materiálov ku kampani o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách v členských štátoch EÚ. Poskytujú jednotný vizuálny formát a obsah pre kampane v členských štátoch EÚ a tak prispievajú k rozpoznateľnosti a jednotnosti týchto informácií, v dôsledku čoho sú ľahšie zapamätateľné. 

Súbor materiálov

Data

Informačný leták - predpisujuci lekári v nemocniciach

informačný prehľad, informačný materiál, súbor materiálov -

Informačný prehľad o vzniku a náraste rezistencie voči antibiotikám v nemocničnom prostredí a o tom, ako bojovať proti tomuto trendu.

Kľúčové posolstvá pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

Naštudujte si problematiku rezistencie voči antibiotikám a ako k nej prispieva užívanie antibiotík a prečo je potrebné obozretné užívanie antibiotík a ako sa má podporovať.

Data

Online baner

súbor materiálov

Môže sa použiť na internetových stránkach s cieľom poskytnúť priamy odkaz na internetovú stránku Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách.

Data

Šetrič obrazovky

súbor materiálov

Do počítačov v nemocniciach sa môže nainštalovať šetrič obrazovky, ktorý využije obrazové materiály kampane na sprostredkovanie kľúčových posolstiev.

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku

Data

Heslá kampane

súbor materiálov

Organizátori kampane môžu použiť slogany na podporu rozvážneho používania antibiotík v nemocniciach vo forme hlavičiek na komunikačných materiáloch, ako sú informačné letáky, brožúry, plagáty, propagačné materiály atď.

Campaign visuals