Mesaj publicitar

material din setul de instrumente

Coordonatorii de campanii sunt încurajați să ia legătura cu asociațiile naționale pentru a asigura plasarea reportajelor publicitare în revistele și publicațiile acestora sau asociațiile profesionale ar putea include reportajele publicitare în buletinele informative sau în revistele pe care le publică.

Pe aceeași temă