Ce face ECDC pentru a asigura eficacitatea antibioticelor?

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) contribuie la menținerea eficacității antibioticelor asigurându-se că Europa este bine informată cu privire la situația rezistenței la antibiotice și a consumului de antibiotice prin actualizarea anuală a datelor sale de supraveghere și, de asemenea, promovează și susține activ utilizarea prudentă a antibioticelor.

În cadrul ECDC, activitățile pe această temă se desfășoară prin Programul privind rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale. Printre domeniile principale de activitate ale ECDC se numără supravegherea, informațiile privind epidemiile, elaborarea de ghiduri bazate pe dovezi și de analize sistematice, formarea și sprijinul oferit statelor membre ale UE. De asemenea, ECDC a lansat și actualizează periodic un registru al resurselor online pentru prevenirea și controlul rezistenței la antimicrobiene și al infecțiilor asociate asistenței medicale, pentru a veni în sprijinul statelor membre ale UE care trebuie să elaboreze ghiduri naționale.

Începând din anul 2008, ECDC coordonează Ziua europeană a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor, o inițiativă europeană în domeniul sănătății publice, care își propune să ofere o platformă și sprijin pentru campaniile naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor. În fiecare an, peste tot în Europa, Ziua europeană a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor este marcată la 18 noiembrie.

ECDC are, de asemenea, ca partenere, numeroase organizații profesionale și de pacienți, Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Agenția Europeană pentru Medicamente și Oficiul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, precum și campanii internaționale în Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, Canada și Japonia, pentru a întreprinde o serie de acțiuni de abordare a rezistenței antimicrobiene.