Co robi ECDC, aby utrzymać działanie antybiotyków?

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyczynia się do utrzymania działania antybiotyków, zapewniając Europie dobry przegląd sytuacji w zakresie oporności na antybiotyki i konsumpcji antybiotyków z coroczną aktualizacją danych z nadzoru europejskiego, a także aktywnie promuje i zaleca rozważne stosowanie antybiotyków.

Działania związane z tym tematem w ECDC odbywają się w ramach programu „Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i zakażenia związane z opieką zdrowotną”. Główne obszary działalności ECDC obejmują: nadzór epidemiologiczny, opracowywanie opartych na dowodach wytycznych i systematycznych przeglądów, szkolenia, oraz wsparcie dla państw członkowskich UE. ECDC uruchomiło również i regularnie aktualizuje katalog zasobów internetowych służących profilaktyce i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zakażeń związanych z opieką zdrowotną, aby wesprzeć państwa członkowskie UE, które muszą opracować krajowe wytyczne.

Od 2008 r. ECDC koordynuje Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, inicjatywę na rzecz zdrowia publicznego, której celem jest zapewnienie platformy i wsparcia dla krajowych kampanii na rzecz rozważnego stosowania antybiotyków. Każdego roku w całej Europie w dniu 18 listopada ma miejsce Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

ECDC współpracuje również z licznymi organizacjami zawodowymi i organizacjami pacjentów, Komisją Europejską, Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejską Agencją Leków i Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy, a także z międzynarodowymi kampaniami w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Japonii w celu podjęcia szeregu działań mających rozwiązać problem oporności na środki przeciw drobnoustrojom.