Slogany kampanii

materiał z zestawu narzędzi

Hasła promujące ostrożne stosowanie antybiotyków w szpitalach mogą być wykorzystywane przez organizatorów kampanii jako nagłówki materiałów promocyjnych, takich jak arkusze danych, broszury, plakaty, reklamy itp.

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim.

Pobierz

Slogany kampanii - PL - [DOC-86 KB]

Powiązane artykuły

Data

Zestaw materiałów informacyjnych przeznaczonych dla lekarzy w szpitalach

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Najważniejszą grupą docelową są lekarze przepisujący antybiotyki w szpitalach. Kolejną jest kierownictwo szpitali, a w mniejszym stopniu także szpitalni farmaceuci i komitety zajmujące się zarządzaniem środkami farmaceutycznymi i antybiotykami.