Prezentacja dla lekarzy przepisujących leki w szpitalach

materiał informacyjny prezentacja materiał z zestawu narzędzi

Prezentacja, która może być wykorzystywana podczas szkoleń prowadzonych na terenie szpitali, opisująca kluczowe kwestie związane z opornością na działanie antybiotyków oraz sposoby na bardziej racjonalne ich stosowanie. Dla lekarzy (oraz farmaceutów) pracujących w szpitalach prezentacja ta będzie cennym źródłem informacji. Dla kierownictwa placówek szpitalnych (a także dla komisji nadzorujących stosowanie antybiotyków czy dla komisji farmaceutycznych) prezentacja powinna być narzędziem upowszechniania ważnych informacji i przydatnych wskazówek wśród pracowników.

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim.Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim.

Pobierz

Powiązane artykuły

Data

Zestaw materiałów informacyjnych przeznaczonych dla lekarzy w szpitalach

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Najważniejszą grupą docelową są lekarze przepisujący antybiotyki w szpitalach. Kolejną jest kierownictwo szpitali, a w mniejszym stopniu także szpitalni farmaceuci i komitety zajmujące się zarządzaniem środkami farmaceutycznymi i antybiotykami.