Zestaw materiałów informacyjnych przeznaczonych dla lekarzy w szpitalach

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Na niniejszej stronie zamieszczone są materiały informacyjne przeznaczone do pobrania. Zachęcamy do wykorzystywania tych materiałów w kampaniach i imprezach o zasięgu lokalnym i krajowym.

Najważniejszą grupą docelową są lekarze przepisujący antybiotyki w szpitalach. Kolejną jest kierownictwo szpitali, a w mniejszym stopniu także szpitalni farmaceuci i komitety zajmujące się zarządzaniem środkami farmaceutycznymi i antybiotykami.

O materiałach do pobrania

Umieszczone na tej stronie materiały informacyjne kampanii zostały stworzone w celu ułatwienia opracowywania materiałów do skoordynowanej kampanii Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w poszczególnych państwach członkowskich UE. Zapewniają one spójny wygląd i treść kampanii we wszystkich państwach członkowskich UE i pomagają zwiększyć rozpoznawalność i spójność komunikatów, co z kolei zwiększy ich zapamiętywalność.

 

Materiały z zestawu narzędzi

Data

Baner online

materiał z zestawu narzędzi

Można go wykorzystać na stronach internetowych, aby pomóc w przekierowywaniu na stronę Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

Główne przesłania skierowane do lekarzy pracujących w szpitalach

Dowiedz się więcej o antybiotykooporności i o tym, jak stosowanie antybiotyków przyczynia się do rozwoju tego problemu, a także dlaczego i w jaki sposób należy promować racjonalne przyjmowanie tego typu leków.

Data

Wygaszacz ekranu

materiał z zestawu narzędzi

Wygaszacz ekranu z elementami graficznymi promującymi główne przesłanie kampanii można zainstalować na komputerach szpitalnych.

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim

Data

Slogany kampanii

materiał z zestawu narzędzi

Hasła promujące ostrożne stosowanie antybiotyków w szpitalach mogą być wykorzystywane przez organizatorów kampanii jako nagłówki materiałów promocyjnych, takich jak arkusze danych, broszury, plakaty, reklamy itp.

Campaign visuals